Helseforsikring

Ved å kjøpe en bedriftshelseforsikring gjør du det enklere for dine medarbeidere å komme raskt tilbake i jobb etter sykdom og arbeidsulykker.
 • Ta vare på dine medarbeidere og hjelp dem å komme raskere tilbake i arbeid
 • Spesialistvurdering innen 10 virkedager
 • Tett oppfølging av en medisinsk rådgiver før, under og etter behandling
Kontakt meg om Helseforsikring

Om forsikringen

Helseforsikring dekker

 • Alle somatiske sykdommer som ikke krever øyeblikkelig hjelp.

 • Psykolog der årsaken skyldes en somatisk lidelse.

 • Fysioterapi og kiropraktorbehandling der dette er foreskrevet av legespesialist. 

 • Rehabilitering etter behandling.

 • Behandling på sykehus/spesialist i Norge, Norden eller resten av Europa. 

 • Kostnader knyttet til behandling, reise eller opphold.

Fordeler med vår helseforsikring

 • Spesialistvurdering innen 10 virkedager.

 • Behandling eller operasjon innen 10/20/28 virkedager. Dette tilpasser bedriften selv.
 • Personlig oppfølging av en medisinsk rådgiver før, under og etter behandling.

 • Nettverk av samarbeidende sykehus i Norge og i utlandet.

 • Et uavhengig medisinsk råd som kontinuerlig kvalitetssikrer de sykehus og leger vi til enhver tid benytter oss av.

 • Helseforsikring uten helseattest.

 • Lik pris uavhengig av alder, kjønn og livsstil.

 • Tilbud om uavhengig vurdering av diagnose som allerede er stilt.

Raskt tilbake i jobb

Det er ofte lange ventetider i det offentlige helsesystemet og sykefravær koster bedriftene store summer årlig. Med riktig og rask behandling kan denne forsikringen bidra til at veien tilbake til jobb blir raskere og rimeligere.

Meld skade

For å bruke helseforsikringen din trenger du en henvisning til legespesialist, og et fullmaktsskjema som du finner på linken under her. Når Vertikal Helse har mottatt utfylt fullmakt og henvisning tildeles du en medisinsk rådgiver som skal sikre deg rask, trygg og riktig behandling. 

Kontaktinformasjon Vertikal Helse
Telefon: 23 01 48 00
E-post: post@vertikalhelse.no