Eike tre blader og eikenøtt. foto

Banken bytter IT-leverandør

Åfjord Sparebank og Eika Alliansen har inngått opsjonsavtale med TietoEvry om fremtidig kjernebankløsning.

Egenkapitalbevis