Velkommen til Åfjord Sparebank

Eike tre blader og eikenøtt. foto

Banken bytter IT-leverandør

Åfjord Sparebank og Eika Alliansen har inngått opsjonsavtale med TietoEvry om fremtidig kjernebankløsning.

Våre åpningstider

Åpningstider: 09:00 - 15:00

Besøks-/postadresse:

Åfjord Sparebank

Stordalsvegen 1

7170 ÅFJORD

Telefon: 72 53 07 00

Fax: 72 53 17 50
E-post: firmapost@afjord-sparebank.no