Velkommen til Åfjord Sparebank

Gavetildeling 2018

Åfjord Sparebank vil ved behandling av årsregnskapet for 2018 dele ut gaver til allmennyttige formål.

Skriftlig søknad om gavetildeling må sendes banken innen 10. februar 2019 pr post eller pr e-post: firmapost@afjord-sparebank.no

Du vil finne søknadsskjema i bankens lokale eller her.

I søknaden bes oppgitt:

• begrunnelse for søknaden
• kort oversikt over lagets aktivitet
• planer og medlemstall

Ved tildeling vil vi foruten kundeforhold prioritere kulturaktiviteter i lokalsamfunnet, men det kan også søkes for andre formål. Gavetildelingen vil bli foretatt i forstanderskapsmøte i februar 2019.

Gode råd