Dødsfallforsikring

Har du tenkt på hvordan livet kan bli dersom en av forsørgerne i familien dør? Snakk med oss om dødsfallforsikring så finner vi en løsning som gir trygghet for familien.
  • Utbetales skattefritt som et engangsbeløp
  • Gir økonomisk handlefrihet til de etterlatte
  • Sikre dine nærmeste økonomisk ved et dødsfall
Kontakt meg om Dødsfallforsikring

Om forsikringen

Forsikringen passer alle som har gjeld og/eller forsørgeransvar
Kan kjøpes av personer mellom 18 og 70 år  
Varer til forsikringstaker er 80 år  
Du bestemmer fritt hvem som skal få utbetalt forsikringssummen ved død   
Forsikringen reduserer økonomiske bekymringer for etterlatte
Utbetalingen er skattefri, og kan disponeres etter eget ønske

Gode råd