Uføreforsikring

Rundt 10 prosent av oss blir uføre. En uføreforsikring sikrer deg en tryggere økonomisk hverdag dersom du skulle bli en del av statistikken. Snakk med oss om hvilken løsning som passer best for deg.
  • Kan kjøpes fra fylte 18 år, og opp til 50 år. Gjelder frem til fylte 60 år
  • Sikrer deg økonomisk hvis du skulle bli varig arbeidsufør
  • Velg mellom Uførekapital, Uførekapital med forskuttering eller 4 års uførerente
Kontakt meg om Uføreforsikring

Om forsikringen

Uføreforsikring

Hvordan klarer du deg dersom du blir ufør?

Hva skjer hvis du blir ufør?

Gode råd

Person og helse

Hva skjer med økonomien om helsen svikter? Med disse forsikringene trygger du deg og flokken din.